KÖMÜR YAKMA SİSTEMLERİ

A) Sobada Kömürün yakılması:

1) Borular mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı,
2) Sobanız kovalı veya tuğlalı olsun mutlaka üstten tutuşturunuz.
3) SİMGE KÖMÜR dünyanın en kaliteli kömürü olduğu için sobaya yarıya kadar kömür konmalıdır.
4) Yakmayı kontrol etmek için odada sıcaklığın artması halinde soba borusunun içine klepe konulmalıdır. Klepenin çapı 2 cm daha küçük olmalıdır. Boru çapı 10 cm ise klepe çapı 8 cm olmalıdır.
5) SİMGE KÖMÜR sobada yandıktan 7-8 saat sonra ilave yapılmak istenirse, yanan ve kor köz halindeki kömür arkaya doğru yığılır, yeni kömür ön tarafa konur. Yanan kömür üzerine kömür konmamalıdır.
6) SİMGE KÖMÜR de hiçbir şekilde yanmayan kömür olamaz. Ancak kömür parçaları tamamen yanmadan kalabilir. Buda ya hava fazlalığından veya hava eksikliğinden olur. Bu yanmamış kömür parçalarının tekrar yakılması gerekir. Tekrar sobaya atılmalıdır.

B) SİMGE KÖMÜRÜN Kaloriferde Yakılması:

1) İlk tutuşmada kazan ızgarası 15÷20 cm kömürle doldurulur. Ocak ağzı tarafından tahta, odun ve benzeri malzemelerle kömür tutuşturulur.
2) Kömür kor haline geldikten sonra, arka tarafa doğru itilir ve ön tarafa yeni kömür konur. Yeni konan kömür yanan kömürün üzerine örtülmemelidir.
3) Gerekli sıcaklık elde edilince daha fazla ısınmaması için klepeden ayarlama yapılmalıdır.
4) Yeni dolum yapılan kömürün altındaki kül varsa mutlaka kül bölgesine indirilmelidir.
5) Kazan borularının bilhassa yatay ve dirsek kurumları her sene dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Kömürün doldurulması ve yakılması şekilleri;

Kömür Yakma Sistemleri | Simge Kömür