SİMGE KÖMÜR'ÜN MUKAYESESİ

SİMGE KÖMÜR`ün Çin, Afrika yıkanmamış Sibirya Kömürleriyle Mukayesesi

Kömürün faydalanılan kalorisi Net kalori veya Orijinal de alt kalorisi dediğimiz kalorisidir.Alt kalori ile Üst kalori arasındaki farkı kömür kendi iç enerjisine harcar.

Simge Kömür'ün Net Orijinal kalorisi 7400 Kcal/kg, üst kalorisi ise 8200Kcal/kg dir.

Yukarıda bahsedilen diğer kömürlerin kalorisi 5800 ila 6200 Kcal/Kg arasında değişir.
Buradan anlaşıldığı üzere aynı sıcaklığı alabilmek için
SİMGE KÖMÜR den 100 ton kömür alınırsa,
Çin ve Afrika Kömüründen 7400:5800=127,586 ton
Yıkanmamış Rus-Sibirya kömüründen ise 7400:6200=119,354 ton kömür almanız gerekmektedir.

100 ton SİMGE KÖMÜR den en fazla 5 ton kül çıkar.
100 ton Çin ve Afrika Kömüründen 16 ton kül çıkar.
100 ton yıkanmamış Sibirya Kömüründen 11 ton kül çıkar.
Simge Kömür'ün Mukayesesi | Simge Kömür