KÖMÜR

Yeterli miktarda yanıcı ve organik bileşenler içeren, doğal ve değişim sonu yakacak olarak kullanılan organik kayalara kömür denir. Kömür enerji olarak kullanıldığı gibi kalitesiz kömürler gübre olarak da kullanılabilir. Toprağa mineral vermekte ve nemli tutmaktadır. Toprak yavaş, yavaş beslenmekte ve daha fazla azotun bitkiye geçmesi sağlanmaktadır.

Kömürün kendiliğinden yanması:

Genel olarak kaliteli kömür, stok sahası ve depolarda kendiliğinden yanmaz. Kömürün kendiliğinden yanması oksidasyonu ile başlar. (oksijen, su ve ısı) Ancak oksidasyonun kendiliğinden yanma üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde net olarak ortaya birşey çıkmamıştır. Kendiliğinden yanmayı etkileyen en önemli faktör kömürün düşük kaliteli, yüksek uçuculu, rutubetli, sabit karbonu az ve kömür damarları arasında pirit yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Taş kömürleri ve antrasitler, düşük kükürtlü, orta uçuculu ve yüksek kalorili kömürler olduğundan yanma ihtimali son derece düşüktür.
Kömür | Simge Kömür